ยุคสมัยเฮอัน(ตอนต้น ตอนกลาง และ ตอนปลาย)ของประเทศญี่ปุ่น ถ้าเทียบความคล้ายกันกับ ในประเทศเกาหลีในยุคประวัติศาสตร์ของเกาหลีแล้ว ก็คือ ยุคราชวงศ์โชซ็อน(ตอนต้นกับตอนกลาง) ใช่หรือไม่ครับ เพราะ 2สองยุคนี้ของทั้ง2ประเทศนี้ก็มีศูนย์กลางอำนาจในการบริหารประเทศอยู่ที่ราชสำนักเป็นหลักทั้งคู่ครับ และ ทั้ง2ยุคนี้ในคนละประเทศนี้มีความคล้ายๆกันอยู่คือ ทั้งยุคสมัยเฮอัน(ตอนต้น ตอนกลาง และ ตอนปลาย)และสมัยราชวงศ์โชซ็อน(ตอนต้นกับตอนกลาง)
ราชสำนักของจักรพรรดิยังเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่บริหารประเทศเหมือนกันด้วยครับ

… “ยุคเฮอัง/เฮอัน” (平安時代) อยู่ในช่วง ค.ศ. 794-1185 ขณะที่สมัยของ”ราชวงศ์โชซ็อน” (朝鮮/조선) อยู่ระหว่าง ค.ศ. 1392-1897 ฉะนั้นในยุคเฮอันของญี่ปุ่นจึงตรงกับช่วงปลายของ”ยุคอาณาจักรเหนือใต้ของเกาหลี” (남북국 시대) หรือตั้งแต่ ค.ศ. 698-926 ถึงช่วงกลางของสมัย “ราชวงศ์โครยอ” (高麗/고려) ระหว่าง ค.ศ. 918-1392 ฉะนั้นสมัยราชวงศ์โชซ็อนจึงเกิดขึ้นหลังจากสิ้นสุดยุคเฮอันไปแล้วประมาณ 200 ปี ส่วนในบริเวณคาบสมุทรอินโดจีนในยุคเฮอันตรงกับช่วงปลายของสมัย “รัฐเจนละ” (ចេនឡា) หรือตั้งแต่ ค.ศ. 550-802 จนถึงยุคของ “รัฐละโว้” ในช่วง ค.ศ. 648-1388 และสิ้นสุดในช่วงกลางของสมัย “จักรวรรดิเขมร” (ចក្រភពខ្មែរ) หรือระหว่าง ค.ศ. 802-1431 ครับ …
ผมตีความว่า ยุคเฮอัน เป็นยุคที่อำนาจเปลี่ยนจากองค์จักรพรรดิ มาที่แม่ทัพ และเน้นการค้าต่างประเทศ ทำให้รุ่งเรือง
เกาหลี ผมให้ยุคโครยอ เป็นยุคที่รวมแผ่นดินโดยแม่ทัพ ที่ไม่ได้สืบเชื้อสายจากชิลลา เมื่อรวมแผ่นดินได้แล้วประกาศอ้างถึงวงศ์โคคูรยอ จึงฟื้นฟูขึ้นมาเป็นอาณาจักรโครยอ ชื่อโคเรียก็มาจากโครยอ
ยุคนี้เน้นด้านการค้าต่างชาติ ประกอบกับอำนาจอยู่ในมือแม่ทัพ ทำให้ตระกูลแม่ทัพจะร่ำรวย สะสมสมบัติและกำลังพล
ฝั่งไทย ผมให้ยุคพระเจ้าปราสาททอง อยุธยาเริ่มก่อตั้งจากสุพรรณและละโว้ ก่อนรวมสุโขทัยและศรีธรรมราชเข้ามา ท่านเป็นขุนนางยุคราชวงศ์พระร่วงสุโขทัย ด้านกลาโหมคุมกองทัพ จนถึงยุคผลัดเปลี่ยนแผ่นดิน เพื่อความมั่นคงท่านจึงขึ้นครองอยุธยา เป็นยุคที่เริ่มเน้นการค้าต่างชาติแบบเอาจริงเอาจัง เปิดเส้นทางกองเรือเดินสมุทร การสงครามไม่เน้นที่ดินแดน แต่เน้นสงครามชิงอำนาจเส้นทางการค้าเพื่อผูกขาดเพียงอาณาจักรเดียว